Disclaimer

Aan informatie en mededelingen op algemene websites en projectwebsites van Keizersberg Vastgoed B.V. en/of samenwerkingsverbanden en gelieerde ondernemingen kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Hetzelfde geldt voor informatie op websites van derden en/of andere informatie waarnaar verwezen wordt, en ook voor de inhoud van flyers, nieuwsbrieven en andere commerciële uitingen. Berichtenverkeer via e-mail wordt als informeel aangemerkt en is juridisch niet bindend.

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keizersberg Vastgoed B.V. materiaal dat zich op de Keizersberg Vastgoed website bevindt, of dat op een met Keizersberg Vastgoed websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Call Now Button

Jouw privacy instellingen

Keizersberg Vastgoed hecht veel waarde aan het waarborgen van je privacy. Klik op 'Privacy instellingen' voor meer informatie, of sluit deze melding en geniet van je recht op 'Privacy by default'!

Privacy policy | Sluit deze melding
Scroll naar top