Doonheide II Gemert – nieuwsbericht 2

In augustus 2020 hebben we u de eerste nieuwsbrief gestuurd over de ontwikkeling van de nieuw woonwijk Doonheide II op de hoek van de Doonheide/Boekelseweg, Gemert. In de nieuwsbrief heeft u het concept stedenbouwkundig plan kunnen zien en is globaal het tijdspad weergegeven.

In deze nieuwsbrief gaan we wat verder in op de fasering, de zelfbouwkavels en krijgt u een korte update van de status van het project.

Stedenbouwkundig Plan
Het ontwerp Stedenbouwkundig Plan is in hoofdlijnen afgerond. De afgelopen maanden zijn de laatste onderzoeken uitgevoerd. Er heeft onder meer een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het terrein. Daarnaast zijn de plannen gepresenteerd aan bewoners in de omgeving.

Het ontwerp Stedenbouwkundig Plan wordt in november overhandigd aan de Gemeente. Daarna wordt het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld en kan het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd.

Zelfbouwkavels
Altijd al je eigen droomhuis willen bouwen? In het programma zijn ruim 40 zelfbouwkavels opgenomen. Vooralsnog gaat dit om kavels met een perceelgrootte tot 350m2 bedoeld voor tweekappers en 23 kavels met een perceelgrootte boven de 350m2 bedoeld voor vrijstaande woningen. Om inzicht te krijgen in de wensen van de zelfbouwers in Gemert kun je hier aangeven welke oppervlakte de gewenste zelfbouwkavel bij voorkeur zou moeten hebben.

Fasering
Plan Doonheide II wordt in vijf fasen gerealiseerd. In onderstaande afbeelding zijn de vijf fasen weergegeven. Bij het opstellen van de fasering is de routing van toekomstig bouwverkeer als uitgangspunt aangehouden. In het plan wordt eerst een centrale bouwweg aangelegd zodat het verkeer vanuit iedere fase direct via de Boekelseweg naar de Noord-Om het bouwterrein kan verlaten.

Keizersberg Vastgoed is voornemens om in het voorjaar van 2021 te starten met het bouwrijp maken van fase 1. Deze fase omvat circa 45 woningen. Fase 2 omvat ruim 60 woningen.

Posted in
Scroll naar boven