Doonheide II Gemert – nieuwsbericht 3

Deze week is het Stedenbouwkundig Plan voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Doonheide II door het college van B&W vastgesteld. Een nieuwe mijlpaal die de ontwikkeling in een versnelling zal brengen. In dit nieuwsbericht vertellen we je meer over het definitief Stedenbouwkundig Plan, de verschillende type kavels en de planning.

Definitief Stedenbouwkundig Plan

Hieronder is het Stedenbouwkundig Plan afgebeeld dat een vertaling vormt van het woningbouwprogramma van 268 woningen met de vooraf gestelde ontwerpuitgangspunten.

Definitief Stedenbouwkundig Plan Doonheide II met deelgebied ‘de Kampen’ (blauwe lijn), ‘de Lebber’ (gele lijn) en ‘de Erven’ (groene lijn).

De Boekelseweg, met z’n herkenbare laanstructuur, vormt een belangrijke ruggengraat van het plan. Ter hoogte van de kruising met de Deelse Kampen ligt de entree naar de nieuwe woonbuurt. Een appartementengebouw markeert deze entree. De hoofdweg kent een slingerend verloop en sluit soepel aan op het Moederkruid. Deze weg krijgt een laanstructuur met bomen in brede groenbermen aan weerszijden. De bebouwing bestaat uit gevarieerde dorpse rijwoningen die de weg ruimtelijk inkaderen.

Vanaf deze hoofdweg zijn de verschillende woonvelden in de Kampen te bereiken. Elk woonveld grenst aan één of meerdere zijdes aan de groene zones wat voor een ontspannen sfeer zorgt. Een aantal woningen grenst direct met de voorzijde aan de autovrije groene zones, waar kinderen vrij kunnen spelen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De bewoners parkeren op eigen terrein of hebben een parkeerplaats op een parkeerhof. Bezoekersparkeerplaatsen bevinden zich informeel in de straat. Langs de randen, aan de Boekelseweg en aan de Peelse Loop heeft de bebouwing een lossere opzet.

Tussen de Lebber en de Doonheide ligt deelgebied de Lebber. Dit deelgebied heeft een rechtlijnige opzet met een ontspannen verkaveling. Daarmee refereren we aan de cultuurhistorische kleinschalige en rechtlijnige opzet van dit gebied. Aan de Doonheide liggen ruime zelfbouwkavels. In dit deelgebied zijn hagen dominant aanwezig om de structuur te ondersteunen. De bebouwing heeft een landelijke uitstraling. De woonstraten sluiten via een tweetal lussen aan op de Doonheide en het Meizoentje. Centraal door de wijk loopt een informele noord-zuidverbinding langs het groen (deels via de woonstraten), die geschikt is voor wandelaars en fietsers.

De Erven aan de westzijde van de Boekelseweg passen in het kampenlandschap waarin de erven aan de rand van de bouwlanden liggen. Ieder erf is zodanig van opzet dat er een hoofdhuis aan de weg staat en dat de overige bebouwing als zijnde “schuren” rondom het achtergelegen erf liggen. Tussen deze erven en de volkstuinen ligt een groenzone in het verlengde van de Lebber. Een wandelpad vanuit de erven én de Lebber krijgt een vervolg richting het buitengebied (Deelse Kampen). Zo is de nieuwe woonbuurt optimaal verbonden met de omgeving.

Plan Doonheide II kent een zeer gevarieerd woningbouwprogramma. In het plan zijn betaalbare koop- en huurwoningen opgenomen, is ruimte voor middeldure huurwoningen, zelfbouwkavels voor tweekappers en vrijstaande woningen en is ruimte voor koopwoningen in diverse segmenten.

Zelfbouwkavels

Impressie van de nieuwe woonwijk Doonheide II gezien vanaf de Doonheide. Links nieuwbouw, rechts bestaande bouw.

Altijd al je eigen droomhuis willen bouwen? Of samen met een andere koper je eigen tweekapper willen bouwen? Dat kan in plan Doonheide II. Het project heeft, verdeeld over een zes fasen, de volgende categorieën zelfbouwkavels:

Twee-onder-één-kapwoning
Oppervlakte perceelAantal
<300 m26
300-400 m210
Vrijstaande woning
Oppervlakte perceelAantal
300-400 m26
400-500 m28
500-650 m25
650-1.000 m24
> 1.000 m21

Bij de aankoop van een zelfbouwkavel ligt het ontwerp en de bouw van je woning helemaal in je eigen handen. Het ontwerp moet wel voldoen aan een aantal richtlijnen die zijn opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan. In het Beeldkwaliteitsplan zijn ontwerpuitgangspunten voor de toekomstige openbare ruimte vastgelegd en worden uitgangspunten voorgeschreven voor de karakteristiek en het materiaalgebruik van de woning. Het Beeldkwaliteitsplan maakt uiteindelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het ontwerp moet hieraan voldoen. In het Beeldkwaliteitsplan staat bijvoorbeeld dat de woningen een hellend dak moeten hebben.

Een veelgestelde vraag is of het mogelijk is om zelf een bungalow te bouwen op Doonheide II. Het is mogelijk om een woning te bouwen met keuken, woonkamer, slaapkamers en badkamer op de begane grond, maar de bouw van een woning met een plat dak is dus volgens het Beeldkwaliteitsplan niet toegestaan.

Planning

Op dit moment zijn de Gemeente Gemert-Bakel en Keizersberg Vastgoed druk doende met het afronden van het concept Bestemmingsplan. Alle relevante onderzoeken zijn inmiddels afgerond zodat ook het Bestemmingsplan op korte termijn opgeleverd kan worden. Daarna gaat het Bestemmingsplan in procedure. 

Keizersberg Vastgoed doet haar uiterste best om dit najaar te starten met de verkoopprocedure. Zodra er meer zicht is op een concrete planning volgt een nieuwe nieuwsbrief.

Tot slot

Er worden veel vragen aan ons gesteld over de wijze waarop de woningen en zelfbouwkavels uiteindelijk gegund worden aan de geïnteresseerden. Zodra het bestemmingsplan door ons is afgerond en in procedure gaat, gaan wij aan de slag met het toewijzingsbeleid. Keizersberg Vastgoed hecht veel waarde aan een eerlijke toewijzing. Wij willen dan ook benadrukken dat nog geen enkele toezegging is gedaan aan potentiële kopers. Tot aan de start verkoop wordt ook geen enkele toezegging gedaan.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met doonheide@keizersbergvastgoed.nl

Posted in
Scroll naar boven