Doonheide II Gemert – nieuwsbericht 4

Op dit moment wordt door Keizersberg Vastgoed in samenwerking met Gemeente Gemert-Bakel hard gewerkt om de bestemmingsplanprocedure op te starten. Deze week is het bestemmingsplan door Keizersberg Vastgoed opgeleverd en overhandigd aan de gemeente. Helaas heeft de aanloop naar de procedure wat langer op zich laten wachten. Dit heeft gevolgen voor de planning. 

Om te kunnen starten met de verkoop en bouw van de woningen zijn er nog een aantal stappen te doorlopen. Een belangrijke stap is inmiddels gezet met de oplevering van het bestemmingsplan. Dit wordt gevolgd door de bestemmingsplanprocedure. De bestemmingsplanprocedure zal uiteindelijk leiden tot een onherroepelijk bestemmingsplan, naar verwachting medio 2022. 

Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt door Keizersberg Vastgoed gestart met het bouwrijp maken van de gronden. Dit houdt in dat (bouw)wegen, rioleringen en overige ondergrondse infrastructurele werkzaamheden worden uitgevoerd. Zodra de grond bouwrijp is gemaakt, kan worden gestart met de bouw van fase 1. 

Doonheide II wordt gerealiseerd in vijf fasen. In onderstaande afbeelding is de fasering weergegeven. 

In de eerste fase is onder meer ruimte voor zelfbouwkavels, en huur- en koopwoningen in verschillende segmenten. De eerste fase omvat ruim 120 woningen waarmee Keizersberg Vastgoed dan ook inzet op een hoog tempo in de realisatie.  

Verkoop
Voordat de grond bouwrijp is gemaakt, kan worden gestart met de verkoop van kavels en woningen. Het exacte moment hiervoor is nog afhankelijk van de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. Op dit moment gaat Keizersberg Vastgoed uit van het voorjaar 2022. Nog voor die tijd wordt de interactieve projectwebsite gelanceerd. Te zijner tijd worden ook verkoopevenementen georganiseerd. De toewijzing van de huurwoningen uit de eerste fase vinden in de loop van 2023 plaats. De lancering van de projectwebsite en de verkoopevenementen worden via de nieuwsbrief aangekondigd. 

Posted in
Scroll naar boven