Doonheide II Gemert – nieuwsbericht 1


Op de hoek Doonheide/Boekelseweg ontwikkelt Keizersberg Vastgoed de nieuwe woonwijk Doonheide 2 (Gemert).

Stedenbouwkundig Plan
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het Stedenbouwkundig Plan, zie onderstaande afbeelding. In het plan is een programma opgenomen van circa 270 woningen. Aan de randen van de nieuwe woonwijk worden grote zelfbouwkavels uitgegeven. In het hart van de woonwijk worden tweekappers en rijwoningen gerealiseerd en is ruimte voor kleinere zelfbouwkavels.

De samenstelling van het beoogde programma voor de nieuwe woonwijk is enorm divers: betaalbare huur- en koopwoningen, kleinere en ruimere zelfbouwkavels en koopwoningen in diverse prijsklassen.

Het Stedenbouwkundig Plan wordt gekenmerkt door veel groen. Met het continueren van “De Lebber” als groene as door de nieuwe woonwijk ontstaat een verbinding tussen Doonheide 1 en de akkers aan de westzijde van de Boekelseweg. De ruimte voor parkeren is voorzien in afgesloten parkeerkoffers wat leidt tot een hogere kwaliteit van de openbare ruimte. Tevens voorziet het plan in voldoende speelgelegenheden, een hoogwaardig waterhuishoudkundig plan en een wandelpad nabij de Peelse Loop.

In het najaar worden nog diverse onderzoeken uitgevoerd. Zodra dit veldwerk is afgerond kan het stedenbouwkundig plan definitief gemaakt worden en wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht.

Bestemmingplan
De afgelopen maanden is in opdracht van Keizersberg Vastgoed veel onderzoek op en om de nieuwbouw locatie uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan. Zodra de bestemmingsplanprocedure is afgerond kan naar verwachting in het voorjaar van 2021 worden gestart met de (gefaseerde) verkoop van de kavels en woningen.

Fasering
Doonheide 2 zal in vijf fasen worden gerealiseerd. De eerste fase gaat in het voorjaar van 2021 in verkoop en omvat zelfbouwkavels, koopwoningen en huurwoningen. De exacte fasering wordt in een volgende nieuwsbrief uitgebreid toegelicht.

Meer informatie
In oktober 2020 lanceert Keizersberg Vastgoed de projectwebsite voor Doonheide 2. Op de website is dan het exacte programma van de nieuwbouwwijk met relevante kenmerken te vinden en is de mogelijkheid voor inschrijving. Voor vragen kun je contact opnemen met doonheide@keizersbergvastgoed.nl.

Posted in
Scroll naar boven